Mondioring

A Franciaországból származó kutyás sportág, a mondioring egyre nagyobb népszerűségnek örvend az egész világon. Hívei azt mondják, ez a sport a tiszta fejű és egészséges kutyák sportága. A magas fizikai és szellemi követelményeket csak a testileg és lelkileg is ép kutyák képesek teljesíteni. Franciaországban és Belgiumban sokak számára többet jelent egy teljesített mondioring-vizsga, mint egy csípőízületi röntgen. A mondioring mellett szól az is, hogy itt nem lehet a vizsga letételére kényszeríteni egy kutyát. A francia, belga és holland ringgel ellentétben, a mondioring (mondio=világ) nem követel extrém magasságú ugrásokat.

 

Miben különbözik a hagyományos őrző-védő sport és a mondioring?

A legfontosabb eltérések

1. A mondioring-vizsgán a segéd nem csupán védőkart és ?nadrágot visel, hanem a teljes testét elfedő öltözéket, és a kutya nem csak a karját foghatja meg, hanem az öltözék bármely részét.

2. Az IPO-vizsgán a segédnek lehetőleg minden kutyával egyformán kell dolgoznia, és a védőkart úgy kell ?felkínálnia?, hogy a kutya akadálytalanul megfoghassa. A mondioring-segédnek az a feladat, hogy felderítse a kutya illetve a felkészítési munka gyenge pontjait. Ezért is kell teljes védőöltözékben dolgoznia, hiszen meg kell próbálnia a kutyát megakadályozni a fogásban. Minden kutyát lehetőleg hibázásra kell kényszerítenie.

3. A segéd nem okozhat fájdalmat a kutyának, tehát még szivacsbottal sem ütheti meg, míg az IPO-szabályzatban ez követelmény.

4. A vizsgaszabályzatban szereplő feladatokat mindig más sorrendben kell teljesíteni (sorsolással döntik el), míg az IPO-vizsga sematikusan zajlik, mindig ugyanabban a sorrendben kell teljesíteni a feladatokat.

5. A mondioring feladatait minden egyes vizsgán, valamilyen szempontból mindig más formában kell végrehajtani. Változhatnak a tárgyak, a hely, a környezet, az akadályok, a zajok. Az IPO-feladatok mindig ugyanazok.

6. A mondioring bírálatánál objektív számok döntenek (másodpercek és méterek). Például stopperrel mérik, hány másodpercre van szüksége egy kutyának, hogy megfogja a segédet, illetve hogy eleressze. Az őrző-védő vizsgákon a bíró szubjektív megítélése dönti el, mennyire nyugodt, mennyire teli, stb. volt a kutya fogása, és mennyire lendületesen hajtotta végre a feladatokat.

A mondioring feladatai

1. Fegyelmező gyakorlatok

Szabadon követés: a kutyának póráz nélkül kell követnie láb mellett a kutyavezetőt. A pályát minden egyes vizsgán a bíró állapítja meg és jelöli ki.

Helyben maradás a kutyavezető távollétében, figyelemeltereléssel: A kutyának egy percig kell helyben maradnia, miközben különböző zajokkal, labdázással, stb. próbálják elterelni a figyelmét. A kutyavezetőnek el kell rejtőznie.

Élelemmegtagadás: a területen hat húsdarabot szórnak szét, ezen kívül két darabot közvetlenül a kutya orra elé dobnak. A kutyának még megnyalnia sem szabad a húsdarabokat.

A bíró által kiválasztott tárgy apportírozása: a vizsgán bármilyen (!), legfeljebb 1 kg súlyú tárgyat alkalmazhatnak, amely nem tesz kárt a kutyában.

Előreküldés: 20, 30 illetve 40 métert kell a kutyát előreküldeni, a vizsga szintjétől függően.

Pozíciók (ültetés, fektetés, állítás): A kutyavezetőnek 5, 10 illetve 15 méter távolságból is kell tudnia a kutyát irányítani. Minden parancsot kétszer kell teljesíteni.

Kis fadarab apportírozása (szagazonosítás): a kutyavezető a vizsga elején egy kis darab fát kap, amelyet a bíró által megjelölt helyre kell tennie. A bíró négy másik, hasonló fadarabot tesz mellé. A kutyának a gazda által kihelyezett fát kell megtalálnia,

2. Ugrások

Palisade/meredek palánk (max. 2,30 m)
Magasugrás (max. 1,20 m)
Távolugrás (max. 4 m)

3. Őrző-védő munka

Támadás szemből bottal (akadályon át kettes és hármas szinten): a kutyának egy kb. 80 cm magas akadályon át kell megközelítenie a segédet.
Menekülő segéd megfogása (lövéssel): a kutya a leadott két lövés alatt sem válthat fogást.

Támadás szemből tárgyakkal: a kutyának úgy kell megfognia a segédet, hogy az valamilyen tárggyal a kezében védekezik. Ez akár egy felfújható gumikrokodil, vizeskanna, fenyőág is lehet.

Menekülő segéd támadása lehívással: a kutyavezetőnek az utolsó pillanatban le kell hívnia a kutyát a menekülő segédről, azaz a kutya nem foghatja meg a segédet.

Fürkészés felugatással, menekülő segéd elfogása és kísérése: a segéd bármilyen tárgy mögé elbújhat, a kutyának önállóan meg kell találnia.

Kutyavezető megvédése: valamilyen életszerű helyzet imitálása közben a segéd megtámadja a kutyavezetőt, miközben egy másik segéd megpróbálja elterelni a kutya figyelmét. A kutya csak egyértelmű támadás esetén foghatja meg a segédet. (A svájci világbajnokságon az egyik szituáció a tehénfejés volt. A kutyavezetőnek a fejőszékre kellett ülnie, a gumitehén felé fordulva, eközben támadta meg a segéd.)

A bíró által kiválasztott tárgy őrzése: a kutyának önállóan kell őriznie egy tárgyat.

 

Mondioring iskola 1. rész

 

Ön nem híve az eddigi kutyás sportoknak? Valami olyasmit szeretne a kutyájával sportolni, ami más, mint az eddigiek? Nosza, akkor kezdjenek el mondioringezni! Bár Európában és az Egyesült Államokban reneszánszát éli ez a sportág, mégis Magyarországon csak most kezd elterjedni.

 

Mi is az a mondioring?

Valamikor a nyolcvanas évek derekán egy újabb kutyás sportág indult hódító útjára. A sportot mind a franciák, mind a belgák sajátjuknak tekintik, így hogy pontosan honnan is ered, nem igazán lehet tudni, ám az tény, hogy az új sportág a ring nevet kapta a keresztségben. Hogy egy új kutyás sport jöhessen létre, abban számos európai és amerikai ország küldöttje vette ki a részét. Felhasználták a már létező nemzeti kutyás sportok különböző elemeit, így ezzel létrehoztak egy nagy volumenű munkakutyás egyesületet a munkakutyázás szerelmeseinek- kezdőknek és haladóknak egyaránt. Kevésbé ismert tény, hogy a ring sportnak több ágazata van: a mondioring, a francia ring, a belga ring, a campain és a triál. Ezek mind több célt is szolgálnak egyszerre: nézőközönséget szórakoztató látványosságok, de ugyanakkor egy szintről-szintre nehezedő ?játék? a résztvevőknek, és egy versenysport a kiképzés kedvelőinek. Hogy mégis ezek közül a mondioring lett a legkedveltebb, annak bizonyára az is az oka, hogy egyedül csak ezt az ágat ismeri el az FCI őrző-védő sportnak, bár munkavizsgának egyelőre még ezt sem.

S bár a székesfehérvári belga juhász világbajnokságon több ezren nézték elismerően a mondioring bemutatót, mégis itthoni elterjedése csak nagyon nehezen indult el. A napokban végre a MEOE, az FCI és a mondioring nemzetközi szervezete, a GTIM égisze alatt megalakul a Hungária Mondioring Sportkutyás Klub, ez pedig a sportág megszállottjának, Kovács Levente kiképzőnek köszönhető, aki az egyetlen vizsgázott mondioring segéd Magyarországon. Szigetszentmiklósi iskolájában tavaly tavasz óta folyik ez irányú képzés, mára azonban Székesfehérváron és Tatabányán is folynak ilyen próbálkozások. S bár Leventének négy évi harcába került, mire egyáltalán a Hungária Mondioring Sportkutyás Klub megalakul, mégis optimista a jövőt illetően, és bízik abban, hogy sok kutyást meghódít IPO centrikus országunkban is ez a sport, ami tulajdonképpen nem más, mint a valós helyzetek lemodellezése sportos kivitelben. Hogy ehhez minél több kiképző is legyen, ennek érdekében a közeljövőben Székesfehérváron egy szemináriumot is tartanak, ahol a szintén székesfehérvári mondioring vb egyik segédje, a belga Joris D? Haese, valamint Vincent Mertens tartanak előadásokat. Augusztusban pedig a mondioring alaposabb megismertetése érdekében tábort is szerveznek, ahol francia segédek és kiképzők részvételével sajátíthatják el az érdeklődők a sportág alapjait. S bár Levente szerint az igaz, hogy kimondottan a malinois fajtájú kutyák a legalkalmasabbak a művelésére, mégis szinte valamennyi őrző-védő fajtájú kutyának ajánlja a mondioringet. ?Az IPO-val ellentétben a mondioringnál nem a gazdával szembeni szemkontaktuson van a hangsúly, hanem azon, hogy maximális kontrollja legyen a kutyája felett, hiszen ez az egész sport a kontrollról szól. Míg egy mondioring versenyen a pontszámoknak csak a 20-25%-t adják a fogásokra kapható pontok, a többi mind kontroll központú. Míg az IPO versenyeken felkínálják a kutyának a fogást, itt a segédnek az a feladata, hogy tulajdonképpen megpróbálja becsapni a kutyát. Az IPO versenyeken a kutya szinte már előre tudja, melyik gyakorlat után mi jön, addig itt egészen más a helyzet. A mondioring sokkal változatosabb feladatok elé állítja a kutyát, és soha nem tudhatja, a következő lépésben milyen feladatot kell teljesítenie.

 

A feltételek

De nézzük, milyen feltételek szükségesek is ahhoz, hogy ha valaki kedvet kapott ehhez a szép sportághoz? A sport gyakorlásához elsősorban szükség van egy bekerített területre, ami jól fel van szerelve a legkülönbözőbb anyagokkal, ami bármilyen használati tárgy lehet. A szalmabálától kezdve a hordókon át a kerti szerszámoktól a gépekig, vagy a játszótéri játékokig ebbe szinte minden belefér. A lényeg, hogy a pálya berendezése minél fantáziadúsabb, minél gazdagabb legyen, de azért ügyelni kell arra, hogy ne legyen túlzsúfolt sem, továbbá szükség van egy vagy két védőfelszereléssel védett segédre. Ők lesznek a kutya és a kutyavezető ?társai?, és persze a bíró segítségére vannak abban, hogy a verseny napján el tudja dönteni, melyik páros a legjobb. Mindezt természetesen a szabályok adta keretek közt. A szabályok magukba foglalják a verseny lefolyásának menetét, a meghatározott gyakorlatokat és a rájuk adható pontokat, valamint a hibákért járó pontlevonásokat.
A bíróknak nem csupán hagyományos feladataik vannak, hiszen mindig szem előtt kell tartaniuk a célt, ami az alapítókat motiválta. Mindenekfelett magukévá kell tenniük a mondioring szellemiségét, miszerint minél valósabb helyzetet kell modellezni, és ezek alapján kell a kutya helyzetfelismerését és az ösztönadottságát megmérni. Ugyanakkor a bíróknak kerülniük kell mindennemű megnyilvánulást, ami árthat a kutyának. Hiszen a mondioringnek éppen az a célja, hogy felmérje a kutyák munkaalkalmasságát, használhatóságát, képzettségének fokát, kézbentarthatóságát, valamint hogy mindezen tulajdonságok milyen mértékben öröklöttek.

A mondioring feladatsor 3 nagyobb egységből tevődik össze, melyek a következő sorrendben követik egymást:
? Fegyelmező gyakorlatok
? Ügyességi gyakorlatok
? Őrző-védő gyakorlatok

Persze, hosszú az út, amíg kutya és a gazdája eljut idáig, és mint a kiképzések során mindig, úgy most is meghatározóak a kezdeti lépések.

 

Az első lépések

Hogy milyen tulajdonságokkal kell egy kutyának ahhoz rendelkeznie, hogy jó ringes kutya váljon belőle? Mindenekelőtt az igen jó zsákmányszerző ösztön, de az is nagyon fontos szempont, hogy a zajokra immunis legyen, és a hirtelen jelentkező szituációkra pedig maradjon passzív. De mit tehet a gazda, hogy a kutyájából egyszer jó mondioringes eb váljék?

Kovács Levente szerint első rendű szempont a kiskutya jó szocializációja, de az is, hogy a gazda már az anyjától elválasztott kiskutyánál sok hurka, bőr, rongy és labdajátékkal erősítse a zsákmányszerző ösztönét. Ügyelni kell arra is, hogy a kiskutya fogása stabil, nyugodt, tele pofás, és az IPO-val ellentétben toló jellegű legyen. A kutya a zsákmányt csak akkor kaphatja meg, ha már tolja. Nem árt, ha mindezt a gazdi egy asztal, vagy akár egy motorháztetőn gyakorolja a kutyával, hiszen így kiküszöbölhető egy esetleges későbbi magasságiszony is. Szintén fontos momentum, hogy a kiskutyát fogás közben is érje állandó éles és nagyon tompa hanginger. Ilyen pld a bambusz klappé (négybe hasított csörgő bambuszbot), kavicsokkal töltött flakonfűzér, nylon fólia darab, stb. A gazdi gyakran dobáljon neki különféle használati tárgyakat, ami tulajdonképpen üveg és fém tárgy kivételével bármi lehet, és ne legyen több, mint két kg. (Pld plüssjáték, cipőkefe, stb. Figyelem, a műanyag flakon dobálása viszont tilos, később térünk vissza rá, hogy miért.). A gyakorlások során a kutya előtt soha ne legyen olyan játék, amivel gyakorolni szoktak, hiszen csak így tanulja meg, hogy csak akkor van zsákmányszerzés, ha azt a gazdi akarja. Nagyon fontos, hogy a játékot mindig akkor hagyjuk abba, amikor a kutyaa zsákmányoló kedve csúcspontján van, hiszen a zsákmányszerző éhséget így tudjuk a továbbiakban a leginkább fenntartani.